SUBSIDIËNTEN

VSBFONDS EN DE VSB POEZIEPRIJS

VSBfonds richt zich op het verbeteren van de maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in Nederland. Want iedereen verdient een plek in onze diverse samenleving. VSBfonds steunt initiatieven en projecten van mensen en organisaties waarbij actief burgerschap een rol speelt om de onderlinge verbinding tussen (groepen) mensen tot stand te brengen of te herstellen. En die anderen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Zodat iedereen kan groeien, leren en leven, met en dankzij elkaar.
VSBfonds steunt sociale en culturele projecten en geeft beurzen aan studenten die na hun studie in het buitenland verder willen studeren.

VSB Poëzieprijs

De VSB Poëzieprijs 2018 is de laatste die de naam VSB draagt. In 2017 heeft VSBfonds een koerswijziging doorgevoerd die zich richt op actief burgerschap. De VSB Poëzieprijs, een prijs voor een dichtbundel sluit hier niet meer bij aan. VSBfonds blijft projecten op het gebied van poëzie ondersteunen, mits ze aansluiten bij het aangepaste beleid.

 

VSBfonds is Stichting VSB Poëzieprijs en Poetry International erkentelijk voor hun werk voor de prijs. Mede dankzij hun inspanningen heeft de prijs zich in de loop der jaren kunnen ontwikkelen tot de belangrijkste prijs voor een poëziebundel in het Nederlandse taalgebied.

www.vsbfonds.nl