NOMINATIES

WILLEM JAN OTTEN, VOOR GERICHTE GEDICHTEN - UITGEVERIJ G.A. VAN OORSCHOT, 2011

schrijft poëzie, romans, toneelstukken, kritieken en essays. Zeker vanaf zijn redacteurschap bij het literaire tijdschrift Tirade is zijn productie toegenomen. De Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre vormt slechts één bekroning van zijn werk dat door vertalingen inmiddels ook lezers in Italië, Frankrijk, Duitsland en Zweden bereikt. Otten weet maatschappelijk gevoelige kwesties aan te raken, zoals pornografie in zijn essay Denken is een lust (Querido, 1985), euthanasie in de roman Ons mankeert niets (Van Oorschot, 1994) en katholicisme in zijn pamflet Het wonder van de losse olifanten (Van Oorschot, 1999).
Zijn poëziedebuut maakte Otten met Een zwaluw vol zaagsel (Querido, 1973) dat hem de Reina Prinsen Geerligsprijs opleverde. Voor de bundel Ik zoek het hier (Querido, 1980) kreeg hij de Herman Gorterprijs, voor Paviljoenen (Van Oorschot, 1992) de Jan Campertprijs, enEindaugustuswind (Van Oorschot, 1998) werd genomineerd voor de VSB-Poëzieprijs.

Otten kreeg opnieuw die nominatie voor zijn elfde bundel Gerichte gedichten (Van Oorschot, 2011) omdat daarin ‘verlies, leegte en onontkoombare bestaansvragen indringend aan de orde worden gesteld’.

 

Willem Jan Otten schreef met Gerichte gedichten een niet te negeren bundel met confronterende gedichten, bijzonder vanwege de opvallende combinatie van beheerste zinnen, onverwachte neologismen en terloops ogende, korte notities waarin verlies, leegte en onontkoombare bestaansvragen indringend aan de orde worden gesteld. 

Bestel de bundel hier