NOMINATIES


NOMINATIES

 

Hannah van Binsbergen, Kwaad gesternte (Atlas Contact 2016)

Het omslag van Hannah van Binsbergens debuutbundel wordt voor een groot deel gevuld door één woord in imposante kapitalen: KWAAD. Toch is dit niet de poëzie van een angry young woman: daarvoor zijn haar gedichten te beheerst en te nonchalant.

Er wordt weliswaar heel wat afgevochten in Kwaad gesternte, maar het is een kleine, alledaagse strijd, geen Grote Strijd om universele principes: het goede, het ware en het schone hangen allang uitgeput in de touwen. Waar kun je dan nog voor vechten? ‘Wij hebben niet echt een wereld,’ schrijft de dichteres. Wat rest, zijn de lijnen die je zelf trekt en die hoop of wanhoop aan je leven geven

lees meer

Rodaan Al Galidi, Koelkastlicht (Uitgeverij Jurgen Maas, 2016)

Het is koud in deze gedichten. De bundel Koelkastlicht van Rodaan Al Galidi is een zachte wanhoopskreet van een mens die tegen beter weten in dapper het allermoeilijkste probeert te doen wat er is: leven.

Er klinkt een eenzame stem uit op die grimassend om eenzaamheid probeert te glimlachen en die het geloof levend wil houden in een vreedzaam samenleven met zichzelf, al was het maar in de vorm van een zuchtende berusting in de gewapende vrede die wanhoop heet. En dan is er ook de mensheid nog, die nodig gered moet worden en die de mens maar niet met rust laat. 

lees meer

Ruth Lasters, lichtmeters (Uitgeverij Polis, 2015)

Ruth Lasters gaat in lichtmeters te werk met een zilveren schaartje. Liefdevol maar niets ontziend fileert zij de hedendaagse samenleving, en daarbij ontziet zij allerminst zichzelf en haar omgeving.

Zij laat zien hoe onze intimiteit en onze identiteit onder toenemende druk staan, maar ook hoe levenskrachtig mensen zich in precaire omstandigheden kunnen tonen. Het verlies van traditionele zekerheden en rituelen leidt tot een zoektocht naar nieuwe vormen van zingeving: het ogenschijnlijk banale blijkt toch weer te berusten op allerlei betekenissen en verbanden, die op hun beurt nieuwe rituelen vormen

lees meer

Delphine Lecompte, Dichter, bokser, koningsdochter (De Bezige Bij, 2015)

Delphine Lecompte zou zomaar een natuurtalent kunnen zijn. Van Dichter, bokser, koningsdochter gaat een grote urgentie uit: deze gedichten wekken de suggestie dat ze onmogelijk ongeschreven hadden kunnen blijven.

Haar even mateloze als eigengereide werk lijkt van levensbelang. Lecompte schept een unieke wereld, grotesk, wreed en lachwekkend tegelijkertijd. Haar universum wordt bevolkt door personages en situaties die bruut je verbeelding binnenvallen en daar blijven spoken in je klaarwakkere dromen. Haar even mateloze als eigengereide werk lijkt van levensbelang.

lees meer

Nachoem Wijnberg, Van groot belang (Atlas Contact, 2015)

De bundel Van groot belang van Nachoem Wijnberg, die een voorlopig hoogtepunt vormt in zijn eigenzinnige oeuvre, is een pijnlijk consequente en ongemakkelijk precieze analyse van macht, economische en maatschappelijke structuren en mechanismen die aan de wortel liggen van de verworden wereld waarin wij elke ochtend wakker worden.

In deze poëzie wordt plaats ingeruimd voor entiteiten die zich doorgaans niet in een bijzonder poëtische reputatie kunnen verheugen, zoals de speltheorie, beroepsbeleggers, het economisch model van Keynes, landsbestuur, prijsonderhandelingen en religieuze overtuiging. 

lees meer


Download hier het volledige juryrapport