NOMINATIES

HENK VAN DER WAAL, VOOR ZELF WORDEN (UITGEVERIJ QUERIDO, 2010)

Henk van der Waal (Hilversum, 1960) studeerde filosofie in Amsterdam en Parijs. In elke bundel ontwerpt hij voor gedichten een specifiek uiterlijk. Van der Waal maakt ook schilderijen. Met Erik Lindner publiceerde hij De kunst van het dichten (2009), met artikelen over en interviews met Nederlandse dichters. Hij vertaalde werk van Julia Kristeva, Maurice Blanchot en Paul Auster.

www.henkvanderwaal.nl

 

 

Poëziebundels door Henk van der Waal
De windsels van de sfinx (1995, bekroond met de C. Buddingh’-prijs) 
Schuldsanering (2000, nominatie Paul Snoek-poëzieprijs) 
De aantochtster (2003, nominatie VSB Poëzieprijs) 
Vreemdgang (2007) 

Zelf worden (2010)

 

De jury van de VSB Poëzieprijs: ‘Met zijn effectief vormgegeven gedichten in zelf worden slaagt Henk van der Waal in de ongemakkelijke taak lyrische expressie en filosofisch zelfonderzoek te fuseren. Zijn stuwende volzinnen dringen ver door in mentale afgronden die wij liever toedekken. Zijn onthutsende poëzie dwingt onze blik niettemin het diepe in.’

 

die daar als knoflook geur heeft geplakt

tussen de plooien van je vingerkoten

waar je je neus in neigt om je te wanen

onder het kirrende van haar sproeisel, onder

het minnelijke van haar buidel, onder het

moederlijke van haar memsel, dat jou

in je strot kroelt en bijstert en


houdt vanwege het lood dat langs

de regenboog van haar kijker je long

in loopt, vanwege het cellofaan waarmee

de schaterlach van haar toekomst de

tocht over je tong stopt en je dwingt je te

wentelen in wie jou is, in wie jij zijn zal:                                            

luidloze, hooploze, tijdloze                                                    

 

Henk van der Waal

uit Zelf worden

Querido 2010