NOMINATIES


ESTER NAOMI PERQUIN VOOR CELINSPECTIES

debuteerde in 2007 met de bundel Servetten Halfstok. Het zijn vaak zorgvuldig in een metrum gegoten anekdotes in een no-nonsense-taal, waarin een verteller met een open blik en een enthousiasmerende verteldrang alles wat normaal lijkt zorgvuldig onder de loep neemt. De bundel werd positief ontvangen, genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs en uiteindelijk bekroond met onder meer de debuutprijs Het Liegend Konijn. De jury waardeerde de vastgehouden beheersing van metrum en ritme in de bundel en benadrukte de breedheid van haar onderwerpen: ‘De poëzie van Perquin omvat de hele wereld en probeert er greep op te krijgen. Ze stelt vragen en reflecteert; de verwondering echoot in elk gedicht. Haar verzen doen de lezer stilstaan en denken: weerhaakjes van haar krachtige formuleringen zetten zich ongemerkt vast in het geheugen.'

In haar tweede bundel, Namens de ander, verlegt Ester Naomi Perquin haar focus. De gedichten in de bundel zijn een confrontatie met angst en fobieën en een onderzoek naar de soms gecompliceerde relatie tot de ander. Er wordt een spel gespeeld, er wordt uitgedaagd, er wordt gezocht naar de rekbaarheid van taal in gedichten die nog strakker zijn gecomponeerd dan het werk in haar eerste bundel. Daarmee zijn ze naar mening van een enkeling te zeer gepolijst, maar de bundel ontvangt vooral lof en wordt gezien als een bevestiging van haar talent. Ze krijgt er de Jo Peters Poëzieprijs voor en de J.C. Bloemprijs, en ontvangt daarnaast prijzen voor haar gehele oeuvre.

Ester Naomi Perquin werd geboren in Utrecht en groeide op in Zierikzee. Ze werkte gedurende haar opleiding aan de Schrijversvakschool Amsterdam als cipier in een Rotterdamse gevangenis en studeerde af in de richting poëzie. Sindsdien publiceert ze niet alleen poëzie in bundels en tijdschriften, maar schrijft ook columns voor De Groene Amsterdammer en VPRO De Avonden, is redacteur van tijdschrift Tirade en is als stadsdichter van Rotterdam actief betrokken als dichter, programmamaker en interviewer bij literaire evenementen in die stad. Met haar derde bundel, Celinspecties, grijpt ze terug op haar cipiersverleden. De bundel verscheen in het voorjaar van 2012 en werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2013.


Ester Naomi Perquin schreef de poëziebundels:

Servetten halfstok (2007)
Namens de ander (2009)
Celinspecties (2012)


Het werk van Ester Naomi Perquin wordt uitgegeven door Van Oorschot, Amsterdam

 

 

De dichter laat zien dat een cel zo groot is als een hoofd dat zich een heelal kan voorstellen. Zo groot als de wereld die Perquin nietsontziend en teder ontvouwt. Op verraderlijk luchtige toon schept zij met onvoorspelbare wendingen een gelaagde ruimte in deze bundel. Meer dan de geschiedenis van afzonderlijke criminelen vormt Celinspecties een wereld waar we niet aan kunnen ontsnappen – met vragen over schuld en over het toeval, dat van alle mogelijkheden die we hebben levens maakt.

audiofragment: GESPREK

Op straat zegt een man in zijn telefoon nee zegt niet schreeuwt
wie denk je eigenlijk, haalt adem, ziet mij staan,
wie denk je dat je bent

met je goede manieren zogenaamd die rijke vrienden van je
met je vol geplande week je goede baan
zijn stem breekt het toestel open,

die vrouw rolt ineens over straat, half aangekleed, mascara
uitgelopen, krabbelt overeind, staat verbaasd
en hij begint weer opnieuw

wie denk je dat je bent en kijkt naar mij terwijl hij slaat,
blijft kijken tot ik roep dat is genoeg stop ze ligt
al opgerold ze doet je niks man stop

maar hij is nog niet uitgepraat en kijkt naar mij en vraagt
wie denk je blijft maar doorgaan in zijn handpalm
woorden maken, dat je bent
houdt niet meer op