WINNAAR 2014


WINNAAR 2014: ANTOINE DE KOM

VSB Poëzieprijs 2014 voor Antoine de Kom

 
Antoine de Kom is de winnaar van de VSB Poëzieprijs 2014. De dichter krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige dichtbundel van het afgelopen jaar voor zijn bundel ‘Ritmisch zonder string’ (uitgeverij Querido). Tijdens een feestelijke avond in het Stadhuis van Rotterdam ontving De Kom de prijs zojuist uit handen van burgemeester en juryvoorzitter Ahmed Aboutaleb. Aan de prijs is een geldbedrag van 25.000 euro verbonden en een glaskunstwerk van kunstenares Maria Roosen. Ook de dichters Maria Barnas, F. van Dixhoorn, Micha Hamel en Miriam Van hee maakten kans op de prijs.
 
De jury was unaniem in het aanwijzen van Antoine de Kom als winnaar. “Door een zintuiglijke en krachtige beeldtaal, vermengd met slang en folklore, worden in ‘Ritmisch zonder string’ vele werelden welhaast tastbaar.” Lovend spreekt de jury over De Koms diep verankerde engagement waarin gelukkig ook plaats is voor spot waar het de rol van de dichter betreft. “Zijn voortdurende gevecht met zinsbouw en grammatica geeft zijn taal spanning, vaart en energie." In 'Ritmisch zonder string' klinkt een nieuw geluid waar grote behoefte aan is: "Dit is poëzie die erbij gebaat is zichtbaar te zijn in de wereld en veel wereld binnen brengt, deze poëzie verdient een wereldse beloning”, aldus de jury.
 
De jury bestaande uit Saskia de Jong, Hilde Keteleer, Joep Leerssen, Jan Rock en Ahmed Aboutaleb, nomineerden in november vijf van de in totaal 115 bundels die allen tussen 1 september 2012 en 31 augustus 2013 verschenen. Uit alle ingezonden bundels koos juryvoorzitter Ahmed Aboutaleb zijn 100 favoriete gedichten voor de bloemlezing ‘De 100 beste gedichten’. De uitgave van De Arbeiderspers en Stichting VSB Poëzieprijs is tijdens de uitreiking gepresenteerd en is vanaf vandaag verkrijgbaar in de boekhandel.
Poëzieweek / 30 januari - 5 februari 2014
 
De uitreiking van de VSB Poëzieprijs vanavond is het eerste hoogtepunt van de Poëzieweek 2014. Een week lang voert de poëzie in Nederland en Vlaanderen de boventoon met evenementen als Gedichtendag, de VSB Poëzieprijs, het NK Poetry Slam, de Turing Gedichtenwedstrijd en het Gedichtenbal en uitgaven als het Poëziegeschenk van K. Schippers en Poëzielessen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Met de bundeling van activiteiten willen de partners een groter bereik creëren voor poëzie. De Poëzieweek is een Nederlands-Vlaamse samenwerking van Poetry International Rotterdam, Poëziecentrum, Nederlands Letterenfonds, Stichting Lezen Vlaanderen, Stichting Lezen Nederland, Poëzieclub, Wintertuin, Boek.be en Stichting CPNB, mogelijk gemaakt door VSBfonds, Turing Foundation, Nederlandse Taalunie en Vlaams Fonds voor de Letteren.
 
 
Dankwoord Antoine de Kom

Mijnheer de Burgemeester, dames en heren,

 

Dank aan mijn uitgever Querido, aan mijn redacteuren Mirjam van Hengel en Jan Kuijper,

aan de kunstenaars Julie Dassaud en Wilgo Vijfhoven.

 

Mijn poëzie is er niet om te begrijpen maar om te ondergaan.

Poëzie is een mysterie.

 

Poëzie is napraten over wat nog te gebeuren staat.

Mijn poëzie wil de gruwelen in de wereld een stap voor zijn.

Misschien kan de schoonheid van de taal er toe bijdragen het kwaad in rook te laten opgaan.

Vandaag is dat voor mij een talige werkelijkheid geworden.

 

Over mijn tropische poëzie kan ik veel zeggen. Ik noem het belangrijkste.

Tropische poëzie is van alles maar vooral wulps en dartel.

Met mijn bundel wil ik de Nederlandse dichtkunst heter en vooral bevredigender helpen maken.

 

Vanuit den vreemde gezien is de Nederlandse poëzie nauwelijks buitendijks te noemen.

Een poëzie die zich niet laat voeden door den vreemde wordt anemisch en impotent.

Vanuit de kritiek zal dan worden geroepen om het verleden. Poëzie vergaat steeds

en moet zich vernieuwen om te blijven. Geen poëzie is autarkisch. In de dichtkunst

gaat het om een innerlijke reis, een innerlijk oneigenlijk zijn. De vreemde worden

om zich te ontvreemden en dan weer te ontdekken.

 

Ik heb gezegd.