JURY 2013

JURY 2013

De jury van de VSB Poëzieprijs 2013

 Drs. Saskia J. Stuiveling (voorzitter)

Juryvoorzitter Saskia J. Stuiveling (1945) is sinds 1 mei 1999 president van de Algemene Rekenkamer, waar ze sinds 1984 lid van het college was. Ze volgde de studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werd in 1975 beleidsmedewerker van de Rotterdamse burgemeester André van der Louw. Begin jaren tachtig was ze staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het Kabinet-Van Agt II. Stuiveling vervulde en vervult een aantal bestuurlijke nevenfuncties op het gebied van kunst, cultuur en ontwikkelingssamenwerking/vluchtelingenwerk. Zo is zij onder andere lid van de Raad van Toezicht van Museum Boijmans van Beuningen, lid van het bestuur van stichting Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en voorzitter van het bestuur van de Stichting Anne Vondelingprijs. In 2000 was ze juryvoorzitter voor de Libris Literatuurprijs.
 
Maria Barnas
Maria Barnas (1973) is dichter, schrijver en beeldend kunstenaar. Tekst en beeld zijn in haar werk gelijke grootheden. Barnas studeerde aan de Rietveld Academie en de Rijksakademie te Amsterdam. Sinds 2010 is ze als advisor verbonden aan de Rijksakademie. Ze publiceerde twee romans. Haar poëziedebuut Twee zonnen (2003) werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs, en in 2009 ontving zij de J.C. Bloemprijs voor Er staat een stad op (2007). In 2005 verscheen Binnenzee, een wandeling in dichtvorm. Barnas is medeoprichter van uitgeverij Missingbooks, die zeldzame boeken herdrukt. Ze was van 2007 tot 2010 columnist voor het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad en ze schrijft over kunst en literatuur in o.a. De Groene Amsterdammer en De Volkskrant.
 
Prof. dr. Geert Buelens
Geert Buelens (1971) is als hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Universiteit Utrecht en als gasthoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika). Zijn onderzoek gaat vooral over de wisselwerking tussen literatuur en samenleving. Hij publiceerde uitvoerig over Paul van Ostaijen, avant-garde poëzie, nationalisme en de poëzie van de Eerste Wereldoorlog. In 2002 zat Buelens ook in de jury voor de VSB Poëzieprijs en stelde toen de bloemlezing De 100 beste gedichten samen. Zijn debuutbundel Het is (2002) werd bekroond met de Lucy B. en C.W. Van der Hoogtprijs 2003 en werd genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs 2002. Opvolger Verzeker u (2005) werd genomineerd voor de Hugues C. Pernathprijs. In 2008 publiceerde hij de essaybundel Oneigenlijk gebruik. Over de betekenis van poëzie.
 
Patrick Lateur
Patrick Lateur (1949) is een Vlaams classicus, dichter en vertaler. Hij studeerde aan de KU Leuven en was van 1973 tot 2007 leraar Grieks en Latijn. Als auteur debuteerde hij op latere leeftijd met de dichtbundel Catacomben (1991), de bloemlezing Muze, zeg me... (1993) en de vertaling van het Pervigilium Veneris (1996). Hij publiceerde gedichten, vertalingen en bijdragen in onder meer De Brakke Hond, De Tweede Ronde, Hermeneus, Poëziekrant, Gezelliana en Kunsttijdschrift Vlaanderen. Van dit laatste was hij hoofdredacteur van 1995-2004. In 2010 verscheen van Lateur een nieuwe, Nederlandse vertaling van Homeros' Ilias. Hij is lid van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Prof. dr. Anthonya Visser
Anthonya Visser (1959) is sinds 1999 hoogleraar Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. In 1994 promoveerde ze aan de Vrije Universiteit op poëzie uit de DDR: . In 2001 was zij voorzitter van de jury van de Gysbert Japicxpriis, voor Friese poëzie. Zij heeft artikelen gepubliceerd over de Friestalige gedichten van Tsjêbbe Hettinga en Albertina Soepboer. Visser is lid van de Maatschele identiteit en culturele herinnering. Inhoudelijk interesseert haar daarbij de verhouding tussen literatuur en politiek.