JURY 2012

JURY 2012

De jury van de VSB Poëzieprijs 2012

Kathleen Ferrier (voorzitter)
Kathleen Ferrier (1957) is sinds 2002 Tweede Kamerlid voor het CDA.  Zij werkte eerder als deskundige ontwikkelingssamenwerking in Chili en Brazilie en als coördinator van SKIN, de vereniging van migrantenkerken in Nederland.Ferrier heeft Spaanse taal- en letterkunde, Portugees, moderne Spaans-Amerikaanse literatuur en Ontwikkelingssamenwerking gestudeerd in Leiden. In de Tweede Kamer is zij woordvoerder op het gebied van onder andere passend onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
 
Astrid Lampe
Astrid Lampe (1955) is dichter. In 1997 debuteerde ze bij Querido met de gedichtenbundel Rib, waarmee ze genomineerd werd voor de C. Buddingh'- prijs. Haar volgende bundels De sok weer aan (2000) en De Memen van Lara (2002) werden beide genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Voor Spuit je Ralkleur (2005), ontving Lampe in 2006 de Ida Gerhardt Poëzieprijs en in 2007 de Schrijversprijs der Brabantse Letteren. In 2010 verscheen haar meest recente bundelLil(zucht).

Ton Naaijkens

Ton Naaijkens (1953) is hoogleraar Duitse letterkunde en Vertaalwetenschap in Utrecht. Poëzie heeft zijn speciale belangstelling. Hij vertaalde ondermeer het kleinere prozawerk van Robert Musil en de verzamelde gedichten van Paul Celan in het Nederlands.Daarnaast is Naaijkens redacteur van het tijdschrift voor wereldliteratuur Armada en van het tijdschrift over vertalen Filter

Ester Naomi Perquin
Ester Naomi Perquin (1980) is dichter. In het voorjaar van 2007 debuteerde ze met haar dichtbundel Servetten halfstok. Ze ontving hiervoor de debuutprijs van het tijdschrift Het liegend konijn en werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. In het voorjaar van 2009 verscheen Perquins tweede dichtbundel Namens de ander. Voor haar beide bundels won ze de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2009. In 2010 ontving ze voor haar oeuvre de driejaarlijkse Anna Blaman Prijs. In maart 2011 won ze eveneens de J.C. Bloem-poëzieprijs 2011. In januari werd ze voor de komende twee jaar benoemd tot stadsdichter van Rotterdam.

Hans Vandevoorde
Hans Vandevoorde (1960) doceert Nederlandse literatuur aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij publiceert behalve over hedendaagse poëzie vooral over literatuur en cultuur van het fin de siècle en het interbellum. Momenteel werkt hij aan een biografie van August Vermeylen en aan een bundel essays over ‘pathos’ in de poëzie na 1945.