JURY 2011

JURY 2011

De jury van de VSB Poëzieprijs 2011

De jury – Wim Brands, Tom Sintobin, Johan Sonnenschein, Cin Windey en juryvoorzitter Maaike Meijer – heeft de genomineerde bundels geselecteerd uit 159 ingezonden bundels die verschenen tussen 1 januari 2009 en 1 september 2010. De jury is getroffen door zowel kwantiteit, kwaliteit als diversiteit van de inzendingen. ‘Een opvallende tendens is dat de grenzen van het genre zorgvuldig worden afgetast. Zo duikt er veel proza op in de bundels (waar de dichter dan weer poëzie van maakt), en de mogelijkheden van de combinatie van tekst en beeld worden door heel wat auteurs inventief geëxploreerd. De imposante omvang van sommige bundels bewijst daarnaast dat er nog altijd graag en veel wordt geschreven. De vitaliteit van poëzie als genre is verheugend: de oude garde schrijft begeesterd door, en tegelijk zijn er verrassende nieuwkomers.’

 

Wim Brands, dichter en journalist, presentator van het VPRO-programma Boeken;

Tom Sintobin, docent aan de Radboud Universiteit van Nijmegen; was als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan een NWO-project rondom naoorlogse literaire kritiek;

Johan Sonnenschein, redacteur van het tijdschrift nY, aan de Universiteit van Amsterdam werkend aan een proefschrift over kenteringen in moderne dichterschappen;

Cin Windey, verbonden aan de K.U.Leuven, waar ze promoveert op negative space in nieuw Nederlandstalig proza;

Maaike Meijer (voorzitter), literatuurwetenschapper, Vasalis-biograaf en hoogleraar aan het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit van Maastricht.